Giải SBT Lịch Sử 11 CTST Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản có đáp án

  • 237 lượt xem

  • 10 câu hỏi


Câu 9:

Hãy đánh dấu  vào ¨ trước đoạn thông tin đề cập đến những sự kiện chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới. Giải thích.

¨ Dưới tác động của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, nhân khi thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang suy yếu, các thuộc địa của hai nước này ở khu vực Mỹ La-tinh đã nổi dậy đấu tranh giành độc lập, khai sinh một loạt quốc gia tư sản mới. Ở châu Âu, tháng 7 - 1830, phong trào cách mạng tư sản lại nổ ra ở Pháp, lật đổ nền thống trị của triều đại Buốc-bông.

Giải thích: ……………………………………………………………

¨ Trong những năm 1848 - 1849, cách mạng tư sản lại diễn ra ở nhiều nước châu Âu. Những cuộc cách mạng này đã củng cố chế độ tư bản Pháp, làm rung chuyển chế độ phong kiến ở Đức, I-ta-li-a và đế quốc Áo - Hung.

Giải thích: ………………………………………………………….

¨ Từ năm 1859 đến năm 1870, dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, đại diện là Ô.Crôm-oen - một quý tộc tư sản hoá, 7 quốc gia ở bán đảo I-ta-li-a đã thống nhất thành Vương quốc I-ta-li-a.

Giải thích: ……………………………………………………………

¨ Từ năm 1864 đến đầu năm 1871, nước Đức được thống nhất từ 38 quốc gia lớn nhỏ bằng cuộc chiến tranh chinh phục dưới sự lãnh đạo của quý tộc quân phiệt Phổ, đứng đầu là Thủ tướng Bi-xmác.

Giải thích: ……………………………………………….

¨ Ở Nga, do các cuộc bạo động của nông nô diễn ra dồn dập trong những năm 1858 - 1860, tháng 2 - 1861, Nga hoàng ban bố Sắc lệnh nô lệ. Cuộc cải cách có tính chất phong kiến này đã mở đường cho nước Nga chuyển nhanh sang chủ nghĩa tư bản.

Giải thích: …………………………………………………….


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận