Giải SBT Sử 11 KNTT Bài 9. Cuộc cải cách hồ quý ly và triều hồ có đáp án

  • 195 lượt xem

  • 9 câu hỏi


Câu 6:

Hãy xác định câu đúng hoặc sai về cải cách của Hồ Quý Ly và sai về cuộc cải Triều Hồ và giải thích ngắn gọn câu sai.

1. Từ nửa sau thế kỉ XIV, Nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp; không chăm lo tu sửa, bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi,...

2. Mâu thuẫn giữa nông dân nghèo, nô tì với giai cấp thống trị trở nên gay gắt dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô tì đã nổ ra như: khởi nghĩa Ngô Bệ (Hải Dương), khởi nghĩa Phạm Sư Ôn (Hà Nội), khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (Sơn Nam),…

3. Dưới Triều vua Trần Nghệ Tông, Chu Văn An từng dâng sớ chém 7 gian thần nhưng không được chấp nhận nên ông đã từ quan về ở ẩn và dạy học ở Chí Linh (Hải Dương).

4. Hồ Quý Ly đã tiến hành một cuộc cải cách trên hầu hết các lĩnh vực, nhằm củng cố chế độ quân chủ tập quyền và giải quyết các mâu thuẫn về kinh tế, xã hội xuất hiện cuối thời Trần.

5. Hồ Quý Ly và Triều Hồ ban hành chính sách hạn điền nhằm hạn chế sự phát triển của chế độ sở hữu lớn về ruộng đất trong các điền trang, thái ấp của tầng lớp quý tộc.

6. Triều Hồ cho xây dựng nhiều thành luỹ kiên cố như: Đông Đô (Hà Nội), Tây Đô (Thanh Hoá), Đa Bang (Hà Nội),...

7. Hồ Quý Ly cho thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế sự phát triển của Phật giáo.

8. Trong 7 năm (1400 - 1407), Triều Hồ đã tổ chức ba kì thi, lấy đỗ gần 200 người, trong đó có một Trạng nguyên.

9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ là cuộc cải cách triệt để, đã đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, củng cố quyền lực của chính quyền trung ương.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận