0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hiên Nguyễn
20:36 - 25/04/2023

Câu 1: đáp án C

Hiên Nguyễn
20:48 - 25/04/2023

2-c

Hiên Nguyễn
20:38 - 25/04/2023

An nói vậy là sai vì có thể có tác động của gió hay ...cũng có thể là lực