0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyễn Vân
21:16 - 19/04/2021

Thay đổi cỡ chữ: Bài 1 trang 80 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại VietJack

- Thay đổi phông chữ: Bài 1 trang 80 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại VietJack

- Các bước thay đổi cỡ chữ, phông chữ một phần văn bản:

• Bước 1: Dùng chuột bôi đen phần văn bản muốn thay đổi phông chữ, cỡ chữ.

• Bước 2: Chọn cỡ chữ và phông chữ thích hợp.

nguyễn Vân
21:17 - 19/04/2021

GIẢI THÍCH


- Các thao tác trình bày chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân:

• Bước 1: Dùng chuột bôi đen phần văn bản muốn in đậm, chữ nghiêng, hay chữ gạch chân.

• Bước 2: Chọn vào biểu tượng in đậm, chữ nghiêng hay gạch chân tuỳ thích.

nguyễn Vân
21:18 - 19/04/2021

hello

nguyễn Vân
21:24 - 19/04/2021

tui đó

Ảnh đính kèm

nguyễn Vân
21:26 - 19/04/2021

21/3/2009 sinh nhật tui đó
hihi