Giải VBT Toán 3 Bài 63: Gam

  • 294 lượt xem

  • 5 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3

Xem đáp án »

a) 2 bắp ngô nặng 700g

b) Hộp bút cân nặng 200g

c) Chùm nho cân nặng 800g

d) Gói bưu phẩm cân nặng 650g


Câu 2:

Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3

Xem đáp án »

a) Quả dứa cân nặng 600g

b) Hộp Bộ đồ dùng học toán cân nặng 500g


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận