Giải VBT Toán 3 Bài 8: Ôn tập các bảng nhân

  • 362 lượt xem

  • 5 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính nhẩm:

a) 2 x 2 = ......              3 x 3 = ......

2 x 4 = ......              3 x 5 = ......

2 x 6 = ......              3 x 7 = ......

2 x 8 = ......              3 x 9 = ......

4 x 4 = ......              5 x 5 = ......

4 x 2 = ......              5 x 7 = ......

4 x 6 = ......              5 x 9 = ......

4 x 8 = ......              5 x 3 = ......

b) 200 x 4 = ......              300 x 2 = ......

200 x 2 = ......             300 x 3 = ......

400 x 2 = ......             500 x 1 = ......

100 x 4 = ......             100 x 3 = ......

Xem đáp án »

a) 2 x 2 = 4              3 x 3 = 9

2 x 4 = 8              3 x 5 = 15

2 x 6 = 12              3 x 7 = 21

2 x 8 = 16              3 x 9 = 27

4 x 4 = 16              5 x 5 = 25

4 x 2 = 8              5 x 7 = 35

4 x 6 = 24              5 x 9 = 45

4 x 8 = 32              5 x 3 = 15

b) 200 x 4 = 800              300 x 2 = 600

200 x 2 = 400             300 x 3 = 900

400 x 2 = 800             500 x 1 = 500

100 x 4 = 400             100 x 3 = 300


Câu 2:

Tính:

a) 5 x 3 + 15 = ...........

                        = ...........

b) 4 x 7 – 28 = ...........

                       = ...........

c) 2 x 1 x 8 = ...........

                    = ...........

Xem đáp án »

a) 5 x 3 + 15 = 15 + 15

                        = 30

b) 4 x 7 – 28 = 28 – 28

                       = 0

c) 2 x 1 x 8 = 2 x 8

                    = 16


Câu 4:

Tính chu vi hình vuông ABCD có kích thước ghi như hình vẽ:

Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3

Xem đáp án »

Chu vi hình vuông:

AB + BC + CD + DA = 200 + 200 + 200 + 200 = 800 (cm)

Đáp số: 800cm


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận