Thực hành chính tả: Ai có lỗi?

  • 1105 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống

.......... hoác

Xem đáp án

Từ cần điền vào ô trống là: huếch (huếch hoác)


Câu 3:

Con hãy điền x hoặc s vào những chố trống thích hợp :  

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là :

Việt Nam đẹp khắp trăm miền,

Bốn mùa một sắc trời riêng đất này.

Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây,

Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang


Câu 4:

Con hãy điền x hoặc s vào những chố trống sau: 

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là :

Chim sâu nho nhỏ,

Cái mỏ xinh xinh,

Chăm nhặt chăm tìm,

Bắt sâu cho lá.


Câu 5:

Con hãy điền x hoặc s vào chố trống:

Xem đáp án

Điền chữ vào ô trống ta được đoạn sau:

Sáng nào chim non cũng dậy sớm học bài. Chim non đã chăm học lại có giọng rất hay.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận