Thực hành chính tả: Ai có lỗi?

  • 331 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống

.......... hoác

Xem đáp án

Từ cần điền vào ô trống là: huếch (huếch hoác)


Câu 3:

Con hãy điền x hoặc s vào những chố trống thích hợp :  

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là :

Việt Nam đẹp khắp trăm miền,

Bốn mùa một sắc trời riêng đất này.

Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây,

Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang


Câu 4:

Con hãy điền x hoặc s vào những chố trống sau: 

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là :

Chim sâu nho nhỏ,

Cái mỏ xinh xinh,

Chăm nhặt chăm tìm,

Bắt sâu cho lá.


Câu 5:

Con hãy điền x hoặc s vào chố trống:

Xem đáp án

Điền chữ vào ô trống ta được đoạn sau:

Sáng nào chim non cũng dậy sớm học bài. Chim non đã chăm học lại có giọng rất hay.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận