Thực hành chính tả: Cảnh đẹp non sông

  • 1193 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống sau 

Trước nhà Ún Xinh có dãy núi đá ...ông giống hình con ngựa. ...có đám mây ...ắng buổi sáng, mây hồng buổi ..iều là cưỡi được ngựa thôi.

Xem đáp án

Vậy đoạn hoàn chỉnh là:

Trước nhà Ún Xinh có dãy núi đá trông giống hình con ngựa. Chỉ có đám mây trắng buổi sáng, mây hồng buổi chiều là cưỡi được ngựa thôi.


Câu 4:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống sau :

Đường lên đỉnh núi Sa Pa

Hoa ...en thắm lá, mây là là bay.

             Hương đào thoang thoảng đâu đây

 Nhà ai mận ...ín, ...ái cây ...ĩu cành.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Đường lên đỉnh núi Sa Pa

Hoa chen thắm lá, mây là là bay.

             Hương đào thoang thoảng đâu đây

 Nhà ai mận chín, trái cây trĩu cành.


Câu 5:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống sau

Ở đâu năm cửa, nàng ơi !

         Sông nào sáu khúc nước ...ảy xuôi một dòng ?

Sông nào bên đục bên ...ong ?

Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh ?

Xem đáp án

Vậy đoạn thơ hoàn chỉnh là:

Ở đâu năm cửa, nàng ơi !

         Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng ?

Sông nào bên đục bên trong ?

Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh ?


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

lan hương

Bình luận


Bình luận