Thực hành chính tả: Trận bóng dưới lòng đường

  • 1018 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Con hãy  điền ch hoặc tr vào chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án

Hoàn chỉnh bài thơ :

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,

Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay,

Tiếng lích rích chim sâu trong lá,

 

Chim chìa vôi vừa hót vừa bay.


Câu 4:

Con hãy điền ch hoặc tr vào chỗ trống thích hợp :

Xem đáp án

Hoàn chỉnh đoạn thơ như sau :

Trăng ơi... từ đâu đến ?

Hay biển xanh diệu kì

Trăng tròn như mắt cá

 

Chẳng bao giờ chớp mi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận