Thực hành Ôn tập cuối học kì II: Tiết 8

  • 1410 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tên đất nước nào sau đây viết sai ?

Xem đáp án

Lời giải:

Hà lan viết sai (Hà Lan)

-Đáp án: a


Câu 2:

Tên nước nào sau đây viết đúng ?

Xem đáp án

Lời giải:

Bru-nây viết đúng.

-Đáp án: b


Câu 3:

Con hãy tìm tên riêng nước ngoài viết đúng :

Xem đáp án

Lời giải:

In-đô-nê-xi-a viết đúng.

-Đáp án: c


Câu 5:

Con hãy tìm tên riêng nước ngoài viết sai ?

Xem đáp án

Lời giải:

Hungari viết sai

-Đáp án: c


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận