Thực hành tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

  • 1711 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Theo Bác, tập thể dục có tác dụng gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Theo Bác, tập thể dục có tác dụng: Để có sức khỏe


Câu 3:

Mọi người cần có sức khỏe để làm gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mọi người cần có sức khỏe để:

Để giữ gìn dân chủ

Xây dựng đời sống mới

Xây dựng nước nhà


Câu 4:

Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của ai ?

Xem đáp án

Lời giải:

Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của những người yêu nước.


Câu 5:

Tại sao mỗi người yêu nước phải có bổn phận tập thể dục ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mỗi người yêu nước phải có bổn phận tập thể dục vì:

Vì người yêu nước muốn tham gia tốt vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì phải có sức khoẻ tốt.

Vì mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận