Đề thi Tiếng Việt 3 Cuối học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 8292 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

I. Kiểm tra đọc thành tiếng (4đ)

HS bốc thăm và đọc một đoạn khoảng 50 chữ/phút và trả lời một câu hỏi trong các bài tập đọc đó.

Xem đáp án

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1đ

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1đ

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1đ

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1đ


Câu 3:

Trong một ngày, Cửa Tùng có mấy sắc màu nước biển? (0.5đ)

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Trong các câu dưới đây, câu nào có hình ảnh so sánh? (0,5đ)

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận