Đề kiểm tra 15 phút GDCD 6 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 3250 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Trường hợp nào là công dân nước CHXHCN Việt Nam

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận