Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 1 cực hay, có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

  • 1801 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

 Kĩ thuật chế tác công cụ bằng đá của người nguyên thủy trên đất nước ta có điểm gì mới?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Rìu đá, bôn đá ở các di chỉ Phùng Nguyên, Hoa Lộc, Lung Leng được chế tác như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

So với thời kì trước, kĩ thuật làm đồ gốm thời Phùng Nguyên Hoa Lộc có gì khác?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Nguyên liệu để làm đồ gốm là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Người nguyên thủy phát minh ta thuật luyện kim nhờ kinh nghiệm gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Sói Bạc
19:57 - 05/01/2021

Ko hiển thị trang được