Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 2 cực hay, có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

  • 1942 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đến thế kỷ III, nhân dân ven biển khai thác san hô bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Kỹ thuật “dùng côn trùng diệt côn trùng” của cư dân Văn Lang được nói đến trong sách nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trực tiếp cai quản các huyện là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Chính quyền đô hộ nắm độc quyền

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Ở Âu Lạc có loại vải rất nổi tiếng gọi là

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận