Đề thi giữa kì 1 Tin học 10 (Lần 1 - Đề 1)

  • 11649 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Hệ thống tin học thực hiện được những chức năng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Thành phần quan trọng nhất của máy tính là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Lg Bảo Ngọcc

Nice.

Bình luận


Bình luận

Lê Thanh Tiến
12:06 - 17/12/2021

21B

Pham Thanh An
20:49 - 17/12/2021

21B