Đề thi giữa kì 1 Tin học 6 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 5639 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thông tin trong máy tính cần được biểu diễn dưới dạng

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Dãy bit là dãy chỉ gồm

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Dãy bit là dãy chỉ gồm

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm các khối chức năng

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

CPU là

Xem đáp án

Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thoa Hoang

3 năm trước

tran dang khanhnhung

2

2 năm trước

21- Mai Thị Phương Hòa - 6D

hay và sát đề ôn lắm.

Bình luận


Bình luận