Đề thi giữa kì 2 GDCD 6 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 4521 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trường hợp nào là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Trường hợp nào sau đây không là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Người Việt Nam dưới 18 tuổi được gọi là công dân nước CHXNCN Việt Nam không?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Đối với công dân, nhà nước có vai trò như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu

Xem đáp án

Đáp án A


4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Huỳnh Mỹ Ngọc Hân

ok le

3 năm trước

mai vân diệu may

P

3 năm trước

Phạm Duy Khánh

không có tự luận

Bình luận


Bình luận