Đề thi giữa kì 2 Tin học 10 Lần 1 (Đề số 1)

  • 7367 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Trong Word để xuống dòng mà không qua đoạn mới, nhấn tổ hợp phím

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Để có thể gõ được chữ có dấu tiếng Việt với bảng mã là VNI-WINDOWS thì có thể chọn font nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Cách bố trí dấu chấm câu nào sau đây là đúng khi gõ văn bản

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong mênu Insert có chức năng

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Hãy chọn phương án sai. Để in văn bản ta thực hiện

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 tháng trước

Long Bông

Good job
H

3 tháng trước

Hoàng Văn Tú

Bình luận


Bình luận