Đề thi giữa kì 2 Tin học 10 Lần 2 (Đề số 1)

  • 3460 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Mạng máy tính bao gồm những thành phần nào:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Nội dung các gói tin bao gồm các thành phần nào

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Ai là chủ sở hữu mạng Internet:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Trong mô hình mạng, kết nối kiểu đường thẳng có ưu điểm gì

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Nhược điểm của mạng kết nối kiểu vòng

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận