Đề thi Học kì 1 Tin học 6 có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 3771 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Khu vực chính của bàn phím có bao nhiêu hàng?

Xem đáp án

Đáp án là B


Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra?

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 4:

100 KB bằng:

Xem đáp án

Đáp án là B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Phạm Phú Bảo

2 năm trước

Luu My Uyn

Bình luận


Bình luận

Mai Việt Hoàng
20:25 - 06/01/2021

Em cảm thấy mình đã tự tin để ngày mai đi thi