Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 6 có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 2397 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phần I.Trắc nghiệm ()

Khoanh tròn vào đáp đúng

Trụ sở phủ đô hộ nước ta dưới thời Đường đặt ở đâu:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Hiện nay, đền thờ Mai Hắc Đế ở

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Phùng Hưng được suy tôn là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Người Hán sau khi chiếm đất của người Chăm cổ đã đặt ra

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Một số lái buôn kiêm các nghề nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Khánh Nguy

Bình luận


Bình luận