Trắc nghiệm Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí có đáp án

  • 380 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/102, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Trên quả Địa Cầu có mấy điểm cực?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/102, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/102, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Vĩ tuyến gốc chính là 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/102, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận