Trắc nghiệm Bài 1 Quá trình hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu có đáp án

  • 1783 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ở Tây Âu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ở Tây Âu là lãnh chúa phong kiến và nông nô (SGK Lịch sử 7 – trang 9).


Câu 2:

Đế quốc La Mã cổ đại sụp đổ vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Năm 476, thuộc thế kỉ V, đế quốc La Mã bị diệt vong (SGK 7 – trang 9).


Câu 3:

Lãnh địa phong kiến là vùng đất rộng lớn của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lãnh địa là một khu đất rộng lớn bao gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần (SGK Lịch sử 7 – trang 11).


Câu 4:

Đặc trưng kinh tế của lãnh địa phong kiến là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặc trưng kinh tế của lãnh địa phong kiến là tự cấp tự túc, nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo (SGK Lịch sử 7 – trang 11).


Câu 5:

Tôn giáo nào được coi là quốc giáo của đế quốc La Mã từ thế kỉ IV?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đến thế kỉ IV, Thiên Chúa giáo được công nhận là quốc giáo của đế quốc La Mã (SGK Lịch sử 7 – trang 11).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Doanh nguyễn
08:03 - 03/11/2022

ra đề ngu mất dạy

18 21-lêminh huyhiếu6A
19:23 - 09/11/2022

kk

Akira Nakamura
10:39 - 15/11/2022

tốt hơn mày con bitch