Trắc nghiệm Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo có đáp án

  • 300 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trái Đất được cấu tạo bởi mấy lớp? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/129, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Các loại đá được hình thành do sự lắng đọng vật chất được gọi là đá

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/130, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Lõi (nhân) Trái Đất có nhiệt độ cao nhất là

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/129, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Vỏ Trái Đất có độ dày thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/129, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Khi hai mảng tách xa nhau sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/130, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận