Trắc nghiệm Bài 10 (có đáp án): Khái niệm về hệ điều hành

  • 410 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Người sử dụng có thể giao tiếp với máy tính bằng cách nào trong các cách sau đây:

Xem đáp án

Đáp án : B

Người sử dụng có thể giao tiếp với máy tính bằng cách đưa vào các lệnh (Command) được nhập từ bàn phím hoặc chọn trên bảng chọn (Menu) được điều khiển bằng bàn phím hoặc chuột.


Câu 2:

Hệ điều hành nào các chương trình phải được thực hiện lần lượt và chỉ 1 người được đăng nhập vào hệ thống?

Xem đáp án

Đáp án : B

Hệ điều hành đơn nhiệm 1 người dùng là hệ điều hành mà các chương trình phải được thực hiện lần lượt và chỉ 1 người được đăng nhập vào hệ thống. Ví dụ như hệ điều hành MS-DOS.


Câu 3:

Hệ điều hành nào mà nhiều chương trình được thực hiện cùng 1 lúc và nhiều người được đăng nhập vào hệ thống?

Xem đáp án

Đáp án : C

Hệ điều hành mà nhiều chương trình được thực hiện cùng một lúc và nhiều người được đăng nhập vào hệ thống là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng. Hệ điều hành này rất phức tạp, đòi hỏi máy phải có bộ xử lí mạnh, bộ nhớ trong lớn như Windows 2000 Server.


Câu 4:

Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất khi nói về hệ điều hành

Xem đáp án

Đáp án : B

Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ tương tác giữa người dùng với máy tính và người dùng với hệ thống.


Câu 5:

Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án : B

Hệ điều hành được lưu trữ dưới dạng các môđun độc lập trên bộ nhớ ngoài (Đĩa cứng, đĩa mềm, CD...).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận