Trắc nghiệm Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 – 1225) có đáp án

  • 1109 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu để thờ Khổng Tử (SGK Lịch sử 7 – trang 57).


Câu 2:

Năm 1054, vua Lý Nhân Tông đổi quốc hiệu thành

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 1054, vua Lý Nhân Tông đổi quốc hiệu thành Đại Việt (SGK Lịch sử 7 – trang 53).


Câu 3:

Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ luật nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư – đây là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta (SGK Lịch sử 7 – trang 54).


Câu 4:

Chính sách “ngụ binh ư nông” dưới thời Lý được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chính sách “ngụ binh ư nông” dưới thời Lý được hiểu là cho quân sĩ luân phiên về quê cày ruộng (SGK Lịch sử 7 – trang 54).


Câu 5:

Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các vua nhà Lý sùng bái đạo Phật (SGK Lịch sử 7 – trang 56).


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Châu Tuế 7D

N

6 tháng trước

Nhi Trần

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đăng Nhân
20:53 - 14/03/2023

Câu 9: Đáp án là A

Nguyễn Thùy Dương
20:24 - 31/03/2023

Câu 6 phải là nhà Lý mới có 24 còn nhà Trần chỉ có 12 thôi

Đơn Phạm thị
20:18 - 06/04/2023

Ờ sai hơi nhìu gòi