Trắc nghiệm Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi có đáp án

  • 278 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nội lực có xu hướng nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/131, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra nội lực không phải là

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/131, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/131, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Nguyên nhân chủ yếu sinh ra ngoại lực là do 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/131, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Dạng địa hình nào sau đây được hình thành do quá trình ngoại lực? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/131, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận