Trắc nghiệm Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) có đáp án

  • 882 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Căn cứ mạnh nhất của quân Tống, nơi quân Lý tiêu huỷ hết kho lương thực khi tiến công vào đất Tống để tự vệ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Căn cứ mạnh nhất của quân Tống, nơi quân Lý tiêu huỷ hết kho lương thực khi tiến công vào đất Tống để tự vệ là Ung Châu (SGK Lịch sử 7 – trang 59).


Câu 2:

Sau cuộc tập kích trên đất nhà Tống, Lý Thường Kiệt nhanh chóng rút quân về để làm gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sau 42 ngày chiến đấu, quân Lý đã hạ được thành Ung Châu – căn cứ mạnh nhất của quân Tống, tiêu hủy hết kho lương dự trữ rồi nhanh chóng rút quân về chuẩn bị phòng tuyến chặn giặc (SGK Lịch sử 7 – trang 59).


Câu 3:

Cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý đặt dưới sự lãnh đạo của

D. Lê Hoàn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý đặt dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt (SGK Lịch sử 7 – trang 58).


Câu 4:

Trên đường tiến quân về Thăng Long, quân xâm lược Tống đã bị chặn lại ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trên đường tiến quân về Thăng Long, quân xâm lược Tống đã bị chặn lại ở bờ bắc sông Như Nguyệt (SGK Lịch sử 7 – trang 60).


Câu 5:

Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt cho xây dựng hệ thống phòng ngự chống Tống ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt cho xây dựng hệ thống phòng ngự chống Tống ở sông Như Nguyệt (SGK Lịch sử 7 – trang 60).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận