Trắc nghiệm Bài 13. Đại Việt dưới thời Trần (1226 – 1400) có đáp án

  • 1818 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vị vua cuối cùng của nhà Lý là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vị vua cuối cùng của nhà Lý là Lý Chiêu Hoàng (SGK Lịch sử 7 – trang 62).


Câu 2:

Vị vua đầu tiên của nhà Trần là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tháng 1/1226, Lý chiêu Hoàng (vị vua cuối cùng của nhà Lý) buộc phải nhường ngôi cho Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập (SGK Lịch sử 7 – trang 62).


Câu 3:

Thời nhà Trần, cả nước Đại Việt được chia thành bao nhiêu lộ, phủ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thời nhà Trần, cả nước Đại Việt được chia thành 12 lộ, phủ (SGK Lịch sử 7 – trang 63).


Câu 4:

Tác giả của bộ Đại Việt sử kí là ai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tác giả của bộ Đại Việt sử kí là nhà sử học Lê Văn Hưu (SGK Lịch sử 7 – trang 66).


Câu 5:

Dưới thời nhà Trần, chức quan được đặt thêm để trông coi, đốc thúc việc đắp đê được gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dưới thời nhà Trần, chức quan được đặt thêm để trông coi, đốc thúc việc đắp đê được gọi là Hà đê sứ (“hà” có nghĩa là sông; “đê” có nghĩa là đê điều).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Chi

N

1 năm trước

Nguyễn Minh Nguyệt

hay

Bình luận


Bình luận

Nguyên Đặng
07:49 - 01/05/2023

...