Trắc nghiệm Bài 14 (có đáp án): Khái niệm về soạn thảo văn bản

  • 2452 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện:

Xem đáp án

Đáp án : D

Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn thảo văn bản: nhập văn bản, sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với các văn bản khác, lưu trữ và in văn bản…


Câu 2:

Trong các bộ mã dưới đây, bộ mã nào không hỗ trợ Tiếng Việt?

Xem đáp án

Đáp án : A

Có 2 bộ mã chữ Việt chủ yếu biến dựa trên bộ mã ASCII là TCVN3 và VNI thường được sử dụng. Ngoài ra còn có bộ mã UNICODE, bộ mã này được dùng chung cho mọi quốc gia trên thế giới


Câu 3:

Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?

Xem đáp án

Đáp án : B

sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn: Kí tự - từ - câu - dòng - đoạn văn bản.


Câu 4:

Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?

Xem đáp án

Đáp án : B

Trình tự hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản là gõ văn bản - chỉnh sửa - trình bày - in ấn.


Câu 5:

Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì?

Xem đáp án

Đáp án : D

Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn thảo văn bản: nhập văn bản, sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với các văn bản khác, lưu trữ và in văn bản…


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận