Trắc nghiệm Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản có đáp án

  • 263 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ngoại lực không có quá trình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/131, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Các vùng đất xung quanh núi lửa đã dập tắt thuận lợi phát triển 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/133, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Một số quốc gia ở Đông Nam Á biển đảo nằm ở vành đai lửa nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/133, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Ở nước ta, các loại khoáng sản than tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án D.

Ở nước ta, các loại khoáng sản dầu khí tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ. Còn khoáng sản than tập trung chủ yếu ở Đông Bắc, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh (> 90% than tập trung ở tỉnh này).


Câu 5:

Vận động kiến tạo không có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/132, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận