Trắc nghiệm Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió có đáp án

  • 447 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các tầng cao của khí quyển có đặc điểm nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/142, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/142, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/142, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Khối khí lạnh hình thành ở vùng nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/143, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Dựa vào đặc tính của lớp khí, người ta chia khí quyển thành mấy tầng? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/142, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận