Trắc nghiệm Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) có đáp án

  • 1695 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lê Lợi là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (SGK Lịch sử 7 - trang 78).


Câu 2:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của quân dân Việt Nam chống lại quân xâm lược nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bất bình trước ách cai trị tàn bạo của nhà Minh, Lê Lợi - một hào trưởng có uy tín ở vùng đất Lam Sơn (Thanh Hóa) đã tích cực xây dựng lực lượng, dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh (SGK Lịch sử 7 - trang 78).


Câu 3:

 Giữa năm 1418, ai là người đóng giả Lê Lợi nhử địch, giải cứu cho chủ tướng và đã hi sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1418, quân Minh liên tiếp vây đánh căn cứ Chí Linh. Lê Lai đã đóng giả Lê Lợi để nhử địch, cứu chủ tướng khỏi sự truy sát và đã hi sinh (SGK Lịch sử 7 - trang 79).


Câu 4:

Tháng 10/1427, khi Liễu Thăng dẫn quân ào ạt tiến vào Việt Nam, chúng đã bị nghĩa quân Lam Sơn phục kích và giết ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tháng 10/1427, Luễn Thăng và Mộc Thạnh chỉ huy 15 vạn viện binh theo hai đường Quảng Tây và Vân Nam tiến vào Việt Nam. Nghĩa quân lam sơn tổ chức phục kích quân Minh tại Chi Lăng (Lạng Sơn), Liễu Thăng bị giết tại trận (SGK Lịch sử 7 - trang 81).


Câu 5:

Ai là tác giả của “Bình Ngô đại cáo”?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sau thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi giao Nguyễn Trãi soạn Bình Ngô đại cáo, chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh, mở nền hòa bình và dựng xây đất nước (SGK Lịch sử 7 - trang 82).


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Cao Xuan Hoi
20:44 - 22/03/2023

Các bạn đã sai đáp án của câu 13 và câu 15, đề nghị các bạn xem lại bài làm của mình

Mai Trương Mỹ Hoa
11:01 - 13/05/2024

Câu 13 đáp án là B mới đúng