Trắc nghiệm Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa có đáp án

  • 578 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào 

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/146, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Dụng cụ nào sau đây được dùng đo độ ẩm không khí?

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/147, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/146, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 4 lần trong ngày vào các thời điểm

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/146, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/147, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Linh
19:19 - 04/03/2022

Rất hữu ích