Trắc nghiệm Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa có đáp án

  • 468 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trên Trái Đất có bao nhiêu đai áp cao? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/144, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất chủ yếu từ

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/147, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/151, lịch sử và địa lí 6


Câu 4:

Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/146, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương mù, mây, mưa,… là từ 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/147, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận