Trắc nghiệm Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước có đáp án

  • 690 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/156, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất không tồn tại ở trạng thái nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/156, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/156, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Nước từ đại dương bốc hơi được gió đưa vào lục địa gây mưa rơi xuống thành các dạng nước rồi đổ ra đại dương, hiện tượng đó là

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/157, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Nguồn nước bị ô nhiễm không bao gồm 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/156, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận