Trắc nghiệm Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ có đáp án

  • 331 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Bản đồ là 

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/104, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Muốn xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/105, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Theo quy ước đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/105, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/105, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận