Bài 2. Thời gian trong lịch sử

  • 198 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguyên tắc cơ bản trong việc tìm hiểu và học tập lịch sử?

Xem đáp án

Nguyên tắc cơ bản trong việc tìm hiểu và học tập lịch sử đó là xác định thời gian xảy ra các sự kiện.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Muốn dựng lại lịch sử chúng ta cần làm gì?

Xem đáp án

Muốn dựng lại lịch sử chúng ta cần sắp xếp tất cả các sự kiện quá khứ theo thời gian.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Điền từ vào câu còn thiếu: “Lịch sử loài người gồm rất nhiều sự kiện xảy ra vào những thời gian khác nhau. Muốn dựng lại lịch sử, phải …trong quá khứ theo thứ tự thời gian.”

Xem đáp án

Lịch sử loài người gồm rất nhiều sự kiện xảy ra vào những thời gian khác nhau Muốn dựng lại lịch sử chúng ta cần sắp xếp tất cả các sự kiện quá khứ theo thời gian.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Đâu không phải dụng cụ đo thời gian của người xưa?

Xem đáp án

Đồng hồ quả lắc không phải là dụng cụ đo thời gian của người xưa.

Một số cách đo của người xưa:

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Người xưa dựa vào đâu để làm ra lịch?

Xem đáp án

Người xưa  dựa vào quy luật di chuyển của Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận