Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 13: (có đáp án) Đời sống vật chất và tinh thần của cư (phần 2)

  • 1207 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thức ăn hàng ngày của cư dân Văn Lang bao gồm

Xem đáp án

Đáp án B

Thức ăn chính hàng ngày của cư dân Văn Lang là cơm nếp, cơm tẻ, rau, cà, thịt cá


Câu 2:

Hoạt động sản xuất chính của cư dân văn Lang là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Văn Lang là một nước nông nghiệp nên nghề sản xuất chính là trồng lúa nước. Thóc lúa cũng trở thành lương thực chính của cư dân Văn Lang


Câu 3:

Xã hội Văn Lang không mang đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Xã hội Văn Lang mang những đặc điểm sau đây:

- Chia thành nhiều tầng lớp khác nhau: những người quyền quý, dân tự do, nô tì.

- Sự phân biệt giữa các tầng lớp này chưa sâu sắc.

- Cư dân sống tập trung trong những làng, chạ ở ven đồi hoặc vùng đất cao ven sông, biển.

=> Đáp án D: xã hội Văn Lang thời ki này phân hóa chưa sâu sắc


Câu 4:

Phương tiện đi lại chủ yếu giữa các làng, chạ của cư dân Văn Lang là

Xem đáp án

Đáp án A
Phương tiện đi lại chủ yếu giữa các làng, chạ là bằng thuyền


Câu 5:

Nơi ở của cư dân Văn Lang Âu Lạc có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Đáp án A
Cư dân Văn Lang sống trong những nhà sàn mái cong hình thuyền hay mái tròn hình mui thuyền làm bằng gỗ, tre, nứa, lá, có cầu thang tre hoặc gỗ lên xuống


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận