Trắc nghiệm Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà có đáp án

  • 702 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lưu vực của một con sông là

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/158, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/158, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Mực nước ngầm phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/161, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Hợp lưu là gì? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/158, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Ở vùng đất đá thấm nước, nguồn nước nào sau đây có vai trò đáng kể trong việc điều hòa chế độ nước sông?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/161, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận