Trắc nghiệm Bài 21: Biển và đại dương có đáp án

  • 566 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trên thế giới không có đại dương nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/163, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Nước biển và đại dương có mấy sự vận động? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/165, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/165, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Dòng biển nào sau đây là dòng biển lạnh? 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/166, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương gọi là 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/164, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyên Khang Lê Hoàng
09:09 - 27/03/2022

hay ! â mây zìng good good chóp