Trắc nghiệm Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất có đáp án

  • 542 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cảnh quan ở đới ôn hòa thay đổi theo 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/175, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/175, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Ở đới nào sau đây thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa rõ nét nhất? 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/175, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng? 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/175, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên ở khu vực đới ôn hòa? 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/175, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dương Ngọc Tùng
20:20 - 30/03/2022

khét đấy!!