Trắc nghiệm Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương có đáp án

  • 397 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đặc điểm sinh thái của rừng nhiệt đới lá 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/173, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/175, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Sự đa dạng của sinh vật được thể hiện ở sự đa dạng của 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/172, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Trên Trái Đất có tất cả bao nhiêu đới ôn hòa? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/175, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Nhân tố nào sau đây là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/169, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận