Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Giới thiệu về máy tính

  • 394 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên thiết bị:

Xem đáp án

Đáp án : B

RAM (Random Access Memory – Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) là phần bộ nhớ có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc làm việc. Khi tắt máy, dữ liệu trong RAM sẽ bị mất đi.


Câu 2:

Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm:

Xem đáp án

Đáp án : A

Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm: CPU, bộ nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra. Trong đó CPU là thành phần quan trọng nhất trong máy tính, nó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình.


Câu 3:

Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án : C

Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lí bao gồm: ROM và RAM


Câu 4:

Chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu sau:

Xem đáp án

Đáp án : C

Thiết bị ra dùng để đưa dữ liệu ra từ máy tính như màn hình, loa, máy in, máy chiếu…

Thiết bị vào dùng để đưa thông tin vào máy tính như bàn phím, chuột, máy quét…


Câu 5:

Hệ thống tin học gồm các thành phần:

Xem đáp án

Đáp án : B

Hệ thống tin học gồm các thành phần:

+ Phần cứng gồm máy tính và một số thiết bị liên quan

+ Phần mềm gồm các chương trình.

+ Sự quản lí và điều khiển của con người.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận