Trắc nghiệm Bài 30: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình có đáp án

  • 54 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hoàn thành phát biểu sau: “Có rất nhiều công cụ và phương pháp khác nhau để kiểm thử chương trình. Các công cụ có mục đích … của chương trình và …, … các lỗi phát sinh trong tương lai”

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có rất nhiều công cụ và phương pháp khác nhau để kiểm thử chương trình. Các công cụ có mục đích tìm ra lỗi của chương trình và phòng ngừa, ngăn chặn các lỗi phát sinh trong tương lai.


Câu 2:

Đâu không là công cụ để kiểm thử chương trình?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Một số công cụ để kiểm thử chương trình như Công cụ in biến trung gian, công cụ sinh các bộ dữ liệu test, công cụ điểm dừng trong phần mềm soạn thảo lập trình,...


Câu 3:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào chưa chính xác về kiểm thử chương trình?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có nhiều phương pháp và công cụ khác nhau để kiểm thử chương trình


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về các bộ dữ liệu test khi kiểm thử chương trình?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các bộ test có thể có đầu vào theo các tiêu chí khác nhau như độ lớn, tính đa dạng của dữ liệu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận