Trắc nghiệm Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ có đáp án

  • 303 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kí hiệu bản đồ có mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án B.

Phân loại kí hiệu bản đồ gồm có 3 loại, đó là: Kí hiệu điểm, kí hiệu đường và kí hiệu diện tích.


Câu 2:

Cách đọc bản đồ đúng là 

Xem đáp án

Đáp án C.

Mục đích của việc đọc bản đồ là tìm ra đặc điểm của các đối tượng và mối quan hệ của chúng trên bản đồ. Đọc hiểu các đối tượng từ đó chỉ ra được mối liên hệ về giữa chúng. Ví dụ: Đọc một con sông ở bản đồ địa hình, ta phải thấy được mối quan hệ giữa hướng chảy, độ dốc lòng sông với địa hình ở khu vực đó,…


Câu 3:

Để thể hiện ranh giới quốc gia, người ta dùng kí hiệu nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án B.

Đối tượng được thể hiện bằng dạng kí hiệu đường như là: các đường ranh giới quốc gia, các đường ranh giới giữa các tỉnh với nhau.


Câu 4:

Kí hiệu bản đồ thể hiện chính xác đối tượng là dạng hình học hoặc tượng hình là loại kí hiệu nào?

Xem đáp án

Đáp án C.

Kí hiệu bản đồ thể hiện chính xác đối tượng là dạng hình học hoặc tượng hình là loại kí hiệu điểm.


Câu 5:

Điểm đầu tiên cần làm khi đọc hiểu nội dung của một bản đồ bất kì là

Xem đáp án

Đáp án A.

Muốn đọc và sử dụng bản đồ, chúng ta cần đọc bảng chú giải để hiểu ý nghĩa của những kí hiệu đó.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận