Bài 6: Ai Cập cổ đại

  • 251 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ai Cập cổ đại có vị trị địa lí ở đâu?

Xem đáp án

Ai Cập cổ đại nằm ở phía đông bắc châu Phi, là vùng đất dài nằm dọc hai bên bờ sông Nin.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Con sông nào có yếu tố quyết định đến nền văn minh Ai Cập?

Xem đáp án

Sông Nin là con sông có vai trò quyết định đến nền văn minh của người Ai Cập.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Ngành kinh tế chủ yếu của Ai Cập cổ đại?

Xem đáp án

Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi có nhiều đồng bằng nên nông nghiệp ở Ai Cập vô cùng phát triển.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đâu không phải là vai trò của sông Nin?

Xem đáp án

Sông Nin đã trở thành nhân tố quan trọng mang đến nguồn nước và nguồn lương thực cho người Ai Cập, là tuyến đường giao thông quan trọng giữa các vùng , do đó loại đáp án B.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Dựa vào đâu người Ai Cập di chuyển và vận chuyển hàng hóa từ Thượng Ai Cập xuống Hạ Ai Cập?

Xem đáp án

Dựa vào hướng chảy xuôi dòng từ nam đến bắc cửa sông, người Ai Cập di chuyển và vận chuyển hàng hóa từ Thượng Ai Cập xuống Hạ Ai Cập

=>Đáp án D: Hướng chảy xuôi dòng

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận