Trắc nghiệm Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả có đáp án

  • 265 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/119, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí?

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/118, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Sự luân phiên ngày, đêm là hệ quả của chuyển động

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/119, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau? 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/118, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/118, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận