Trắc nghiệm Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả có đáp án

  • 309 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Những khu vực nào ở trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/123, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Vào ngày nào trong năm ở hai nửa bán cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/122, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Mùa nào trong năm có ngày dài hơn đêm và xu hướng ngày càng ngắn lại, đêm càng dài ra?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/123, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Ở vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam, ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12 có ngày hoặc đêm dài suốt

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/123, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Trái Đất có những chuyển động chính nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/122, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận